Tag: #żegluga

Życie we dwoje, jest jak żegluga przez bezkresne wody oceanów…

Życie we dwoje, jest jak żegluga przez bezkresne wody oceanów w kierunku wymarzonego lądu. Ale specjalnym żaglowcem, na którym decyzje dotyczące sposobu żeglugi, podejmuje dwoje równorzędnych kapitanów, którzy muszą nieustannie się dogadywać, co do kursu jakim będą płynąć, portów do których po drodze zawiną i innych ustaleń, ponieważ bez wspólnych decyzji żeglować się nie da.…

By oldboy 7 stycznia, 2019 0